Catechese eerste communie

Zit je zoon of dochter al in het tweede leerjaar? Dit is de leeftijd waarop kinderen in onze parochie Sint-Pieter hun eerste communie kunnen vieren. Dit feest gaat door met Pinksteren, en in 2023 is dat op zondag 28 mei.

Zijn jullie geïnteresseerd om je zoon of dochter te laten deelnemen? Lees dan vooral verder.

Er zijn inderdaad enkele voorwaarden:

– je zoon of dochter moet op de dag van de eerste communie gedoopt zijn, en

– krijgt godsdienstlessen (katholieke) op school, en

– zit in het tweede leerjaar (of is ouder), en

– heeft een band met de parochie via school, als woonplaats, via familie, … , en

– volgt in de parochie de catechese ter voorbereiding van de eerste communie.

Is je kind nog niet gedoopt, dan kan je via de website van de parochie hiervoor een aanvraag indienen.

De catechese bestaat uit een aantal bijeenkomsten en enkele eucharistie- en gezinsvieringen.

We starten in november.

De catechesebijeenkomsten worden voorbereid en begeleid door de catechisten. De inhoud van de catechese is niet hetzelfde als de leerstof die op school wordt gegeven. De catechese voor de eerste communie heeft de bedoeling om jullie zoon of dochter vertrouwd te maken met de viering van de Eucharistie. De focus zal dus liggen op het gemeenschapsgebeuren van de Eucharistie. Zo kunnen de kinderen in de misvieringen meevolgen en zullen zij gewend raken aan het gebeuren. Zo zal het voor hen ook veel fijner en interessanter zijn om mee te vieren! De betekenis daarvan zal voor de kinderen vooral duidelijk worden wanneer zij daadwerkelijk ervaren dat de Eucharistie voor jullie gezin betekenisvol is.

Gedurende het komende jaar zijn er enkele eucharistie- en gezinsvieringen waar we jullie gezin verwachten. Zij maken ook deel uit van de catechese. De geloofsopvoeding van uw kind is immers vooral een familiaal gebeuren, en bovendien willen we de verbondenheid tussen de catechese en parochie bevorderen.

We gaan ook (normaal gezien) één keer op bezoek bij de bejaarden in het rusthuis Sint- Dominicus. De communicanten en de bejaarden spelen samen een (gezelschaps)spel of krijgen samen turnoefeningen, en zingen enkele van hun liedjes. Elk jaar zijn de bewoners van het rusthuis enthousiast over het “optreden” en de aandacht van onze kinderen!

Nog steeds interesse? Stuur dan een mailtje naar:

ndeputter@gmail.com om de volledige infobrief, de planning en het inschrijvingsformulier te ontvangen.

Graag ontvangen we inschrijvingen vóór 21 oktober.

Kalender catechesebijeenkomsten en gezinsvieringen eerste communie: zie bijlage, p. 3 en 4.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *