Broederlijk delen

Broederlijk Delen voert campagne. Het gaat om delen en al 60 jaar strijden tegen onrecht en armoede. Delen met de gemeenschappen in Bolivia en hun actie “Aardappelen registreren als daad van verzet”. Laten we met onze ganse parochie ijveren voor de bevrijding van een volk, hun nieuwe adem geven en nieuwe levenskansen. Broederlijk Delen ondersteunt de boeren in Bolivia, de gemeenschap uit Chillavi, zodat ze hun eigen zaaigoed kunnen behouden en niet afhankelijk worden van grote bedrijven, die alleen uit zijn op winst voor zichzelf. Met onze steun is er toekomst voor mensen die van het veld moeten leven.

Delen doet goed. Ook met het Zuiden. Zo gaan we voor een wereld zonder ongelijkheid. Er is genoeg voor iedereen.

Help met een gift: BE12 0000 0000 9292.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *