Aswoensdag

Waarom nog dat askruisje?

Laten we ons op Aswoensdag tekenen met een zwart kruisje op het voorhoofd?
Zo ja, dan durven we uitkomen voor een christelijke overtuiging, ook buiten de kerk 
En er is meer:  de lezingen verwijzen naar de drie belangrijke pijlers voor de veertigdagentijd.

* Durven bidden

Traditionele gebedjes in de huiskring raken minder in gebruik. Maar het zit in onze genen om in geval van nood aan te kloppen bij iemand die op dat moment niet te bereiken is.
Krijgen we een christelijke vorming, dan leren we Jezus kennen, en hoe tot hem te bidden. 
Later wenden we ons vaak tot Moeder Maria (of al eens tot de H. Antonius…). Bij extreme vreugde of pijn zoeken (of voelen) we de aanwezigheid van een liefhebbende God.

‘… als gij bidt, sluit de deur achter u en bidt tot Uw vader, die in het verborgene is …’
(uit Matteüs 6, 1-6)
Vind deze lezing  hier

* Durven vasten

Acties als ‘Tournée Minérale’ en dagen zonder vlees zijn populair geworden. Ze kunnen in de plaats komen van het vlees derven, dat door de Kerk is afgeschaft. Maar we zijn nog steeds bereid gewoonten en geneugten ook eens te laten, voor een betere wereld: meer gezondheid, minder milieuvervuiling, … Vasten kan ook meer gepersonaliseerd: eigen niet essentiële behoeften inperken zoals snoepen, tv kijken, overdadig smartphone gebruiken, … Laat ons aan anderen tonen dat we ervoor gaan!

* Solidair durven zijn

Wat doen we met die gekozen vorm van onthechting, met dat uitgespaarde geld? Tal van acties voor minderbedeelden wereldwijd, roepen haast dagelijks om steun. Via de Kerk komen we in aanraking met ‘Broederlijk Delen’, dat nu al 60 jaar zijn efficiëntie heeft bewezen.  We kunnen onze instemming hiermee te kennen geven langs een raamaffiche, een spaardoosje, een kleine of grotere gift. Zonder dat uit te bazuinen…

‘Houd het geheim als je geld geeft aan arme mensen. Je linkerhand mag zelfs niet merken dat je  rechterhand iets geeft.’
(uit Matteüs 6, 1-6)
Vind deze lezing hier

Aan iedereen een deugddoende veertigdagentijd toegewenst!

‘Als gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen… ’
(uit Matteüs 6, 16-18)
Vind deze lezing  hier

Marleen Van den Broek
Liturgische ploeg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *