Aanvraagformulier huwelijksviering

Voorgestelde huwelijksdatum:

Voorgesteld uur huwelijksviering:

Voornamen en familienaam van de bruidegom:

Huidig adres (domicilie):

Telefoonnummer/gsm:

Emailadres:

Parochie en gemeente waar u woonde ten tijde van uw doopsel:

Voornamen en familienaam van de bruid:

Huidig adres (domicilie):

Telefoonnummer/gsm:

Emailadres:

Parochie en gemeente waar u woonde ten tijde van uw doopsel:

Toekomstig adres van het echtpaar: