3 november: feest van Sint-Hubertus

Vanouds wordt er op het feest van de heilige Hubertus brood gezegend. Vroeger werden die broodjes gezegend om de mensen te beschermen tegen hondsdolheid. Nu bidden we dat de mensen die van dit brood eten, beschermd mogen worden tegen alles wat kwaad is en dat ze Jezus als het Brood voor hun leven mogen zien. Zoals bij vele heiligen is er ook over de heilige Hubertus weinig met zekerheid te weerhouden. Zo hebben de verschillende Hubertus-verhalen vooral een legendarische waarde.

Maar hoe breng je zo’n boodschap vandaag nog over naar kinderen? Wel, misschien kan dit verhaal daarbij inspireren.

De Legende

Het gebeurde lang geleden, zo’n 683 jaar na Jezus’ geboorte: Hubertus, een jonge man, deed gewoonlijk waar hij zin in had. Zo was hij opGoede Vrijdag gaan ja­gen met zijn vrienden. En dat terwijl alle an­dere mensen in de kerk zaten! Toen hij even alleen was, zag hij plots een groot hert. Hij greep zijn boog, maar zag in het gewei een verlicht kruis! Verwonderd knielde hij neer en toen klonk er een stem. Die stuurde hem naar Lambertus, de bisschop van Maas­tricht. Hij had daar niet veel zin in, maar deed toch wat God vroeg… De bisschop stelde hem aan als zijn helper. Dat werk deed hij zo goed, dat de paus hem een job gaf in Rome! Toen Lambertus vermoord was, werd Hubertus bisschop van Maastricht. Hij verhuisde het graf, bouwde er een kerk op, en zo groeide de stad Luik. Lambertus en Hubertus zijn later heilig verklaard.

Nog zo’n merkwaardig feitje: het logo van het kruidenlikeur Jägermeister, de kop van een hert met een verlicht kruis tussen de takken van het gewei, is gebaseerd op de legende van Sint Hubertus.
Een Jägermeister drink je alleen… “als ie ijs-en-ijskoud is”.

Vanwaar komt de naam Hubertusbrood?

Volgens de legende genas Hubertus een kluizenaar van hondsdolheid door hem brood aan te bieden. Waarschijnlijk gaat het hier om een gekerstende Keltische offerpraktijk, waarbij aan de goden brood werd geofferd tegen ziektes. Het gaf in elk geval aanleiding tot het zegenen van het zogenaamde Hubertusbrood, een praktijk die vooral in België en het zuiden van Nederland bekend is. Het gezegende brood, dat aanvankelijk aan dieren werd gegeven, werd al vlug ook door mensen gebruikt als bescherming tegen ziekte. In onze dagen zien wij er een belijdenis in van Gods barmhartigheid, een teken van zijn wil om ons nabij te zijn in eenvoudige tekens.

Hubertusbrood thuis

Velen onder ons hebben het als kind nog meegemaakt: vooraleer een brood werd aangesneden, werd er met het broodmes een kruisteken over gemaakt.
Een variant in onze tijd kan zijn dat je ’s morgens – vòòr het ontbijt, met brood op tafel – dit gebed hardop voorleest..

Almachtige eeuwige God, overal zijt Gij aanwezig.

Alles leidt gij ten beste voor wie u liefhebben.
Verhoor ons gebed:
Zegen dit brood + en bescherm de mensen die het eten,
tegen de gevaren die hen bedreigen.
Vergroot hun vertrouwen in U.
Laat de kracht van het kruis het kwaad overwinnen.
Mag uw Geest onder de mensen

zelfvergeten dienstbaarheid teweegbrengen
en de blijdschap van de kinderen Gods.
Hierbij helpe ons de heilige Hubertus

door Christus onze Heer. Amen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *