Maand: maart 2021

Goede Week en Pasen 2021

Witte donderdag. Doe dit tot mijn gedachtenis. (Lc 22,19) Brood en wijn delen, betekent de voor het leven wezenlijke goederen delen: brood en ook wijn als wezenlijke band met het feest. Zo zijn we bijeen door de arbeid van de mensen en door de blije broederlijkheid van het delen. Christenen doen dit delen ter gedachtenis aan …

Goede Week en Pasen 2021 Read More »

Palmzondag

Palmzondag is de laatste zondag voor Pasen. Op deze dag worden twee zaken herdacht: vooreerst de vreugdevolle, feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, toen Hij er het joodse paasfeest ging vieren. We herdenken dat door het wijden van de palmtakken.  Maar we herdenken ook het droevige feit van Jezus’ lijden en sterven. Tijdens de eucharistieviering wordt …

Palmzondag Read More »

Kerkbezoek in de Goede Week

In afwachting van versoepeling, laten de coronamaatregelen nog niet toe om publieke vieringen te organiseren rond het paasgebeuren.Daarom zetten we in de Goede week onze kerkdeuren tweemaal wijd open: Palmzondag (28 maart) 11 u. – 12.30 u.Je kan er terecht om een of meer gewijde palmtakken af te halen, een kaars te branden, even te gaan zitten …

Kerkbezoek in de Goede Week Read More »

Eucharistievieringen in het paasweekend

Gezien de hoge kijkcijfers van de livestream kerstvieringen, herhalen we een gelijkaardig aanbod in het paasweekend. Pastoor Luc Thiry zal tweemaal voorgaan in een online Eucharistieviering: –          paaszaterdag 3 april (21u.) –          paaszondag 4 april (9.30u.)Op paaszaterdag wordt deze mis uitgezonden vanuit onze kerk, met nog meer eigen medewerkers. Ook voor de muzikale omlijsting mogen we rekenen op vier lokaal …

Eucharistievieringen in het paasweekend Read More »

Doop

Op zondag 21 maart is Yocabied Kfle door het doopsel als christen opgenomen in ons midden. Hij is het tweede kindje van Kfle Abrham en Selam Selomum. Het gezin is afkomstig uit Eritrea en woont sinds enkele jaren in Leuven. We heten Yocabied van harte welkom in de gelovige gemeenschap. Proficiat aan zijn papa, mama …

Doop Read More »

Overlijden

Op woensdag 17 maart is Odette Schamp op 77 jarige leeftijd thuis overleden. Zij was de echtgenote van Adrien De Vleesschauwer en woonde in de Lostraat.

Kerkbezoek in de Goede Week

In afwachting van versoepeling, laten de coronamaatregelen nog niet toe om publieke vieringen te organiseren rond het paasgebeuren.Daarom zetten we in de Goede week onze kerkdeuren tweemaal wijd open: Palmzondag (28 maart) 11 u. – 12.30 u.Je kan er terecht om een of meer gewijde palmtakken af te halen, een kaars te branden, even te gaan zitten …

Kerkbezoek in de Goede Week Read More »

Overlijden Gilbert Boutsen

Donderdag 4 maart is Gilbert Boutsen onverwacht thuis overleden op 76- jarige leeftijd.Hij was de echtgenoot van Lenta Lefrère en woonde in de Lostraat te Pellenberg. De afscheidsplechtigheid vond, gezien de huidige omstandigheden, plaats in intieme kring.