Maand: januari 2021

Vierde zondag door het jaar B

Machtiger dan het kwaad Marcus 1, 21-28 Mensen dachten vroeger dat een ziekte een straf was van God. Jezus doorbrak deze gedachte door zieken te genezen. Zo maakte Hij duidelijk dat zijn Vader de God van leven is, sterker dan alle vormen van kwaad. Jezus spreekt dus niet alleen met gezag. Als Hij de man …

Vierde zondag door het jaar B Read More »

Ferm – Een troostplek

Een “Troostplek, gelegen in de Corthoutslaan, werd gerealiseerd door Ferm Pellenberg i.s.m. de gemeente Lubbeek en is voor iedereen toegankelijk. Bezoek deze locatie waar men rust, hoop, kracht, verbondenheid en troost kan vinden. Aan deze plek werd een bewegwijzerd troosttraject van ongeveer 1 uur gekoppeld. Iedereen wordt uitgenodigd wandelschoenen aan te trekken en op tocht …

Ferm – Een troostplek Read More »

Mamadepot Lubbeek

Een initiatief van Ferm Pellenberg en werkgroep Warm Lubbeek. Staatsbaan 124 – 3210 Lubbeek. (dienstencentrum De Sleutel)  mamadepotlubbeek@gmail.com Vanaf 2021: nieuwe openingstijden: elke 2de en 4de zaterdag van de maand en elke woensdag na de 2de zaterdag, telkens van 14 uur tot 17 uur. Welkom op 13 + 17 + 27 februari.                             

Overlijden Julien Sempels

Op zaterdag 23 januari is Julien Sempels op 71 jarige leeftijd overleden in Binkom. Hij woonde in de Corthoutslaan en was de weduwnaar van Rita Aerts. Het afscheid gevolgd door de asverstrooiing heeft plaats gehad in beperkte kring.

Kaarsje branden

Wie graag een kaars laat branden in de kerk, kan daartoe opdracht geven. 1€ per kaars. Iedere zondag worden de kaarsen aangestoken. Het volstaat om een e-mail te sturen, een briefje in de brievenbus te steken of een telefoontje te plaatsen naar Lydia Nijs Lostraat 20, 3212 Pellenberge-mail: lydia.nijs@gmail.comtel 016/462217 of 0479/392015.

Derde zondag door het jaar B

Op zoek naar geluk ‘Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap’, dit zijn de woorden waarmee Jezus zijn ‘openbaar leven’ in Galilea begon (Marcus 1,14-20).Hij riep op om hem te volgen. Simon, Andreas, Jacobus en Johannes, gewone vissers, werden zijn eerste leerlingen. Jezus nodigt ook ons uit hem te volgen. Een theologische of pastorale …

Derde zondag door het jaar B Read More »

Overlijden Mick Long

Dinsdag 2 januari 2021 is Mick Long op 73-jarige leeftijd overleden in Leuven. Hij woonde in de Ganzendries te Pellenberg. De afscheidsplechtigheid vond, gezien de geldende coronarichtlijnen, plaats in beperkte kring.

Kerstviering in Pellenberg

Op 25 december om 10u werd de eucharistieviering van Kerstmis rechtstreeks uitgezonden via livestream. Pastoor Luc Thiry ging voor in de viering die ondersteund werd door de Liturgische Ploeg van onze parochie. Iedereen die er niet bij kon zijn en de viering graag nog eens herbekijkt of graag naar de foto’s wil kijken kan dit door …

Kerstviering in Pellenberg Read More »