20 december: vierde zondag van de advent

Huis van hoop

Advent is de Heer een thuis te geven., een plaats waar Hij mag wonen. God zoekt bij mensen onderdak. Hij bouwt ons een woning. Hij wil in levende mensen wonen. Maken wij, zoals Maria, ruimte voor God in ons hart, voor Gods toekomst in ons leven.In het kader van Welzijnszorg maken we ook ruimte voor mensen die geen betaalbare woning vinden. Onze solidariteit met hen is een teken van hoop voor hen.

In de advent zien we uit naar Jezus, het licht in ons leven, het licht van de wereld. Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht. Met het aansteken van de kaarsen op de adventskrans drukken we ons verlangen uit dat het licht mag groeien.

Bij het aansteken van de vierde adventskaars zingen we strofe 3 van lied “Als tussen licht en donker” – zingt Jubilate 116

O hemellichaam Jezus dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen, Gij zijt ons vergezicht,
de dageraad breekt aan, uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren, leer ons uw toekomst aan.

Lezing Lc 1, 26-38

De engel Gabriël wordt naar Maria gezonden om haar te zeggen dat de heilige Geest over haar zal komen, waardoor zij in staat zal zijn meer te doen en te zijn dan ze normaal zou kunnen. Maria krijgt de kans de moeder van de Messias te zijn. En hoewel ze nog niet weet wat dat betekent, zegt ze juist de woorden die door de jaren heen steeds zullen weerklinken als voorbeeld voor de menselijke reactie op Gods onverwachte roeping: “De Heer, wil ik dienen; laat er met mij gebeuren wat u heeft gezegd.”

De evangelist Lucas tracht duidelijk te maken dat geloof eigenlijk een pogen is de werkelijkheid niet slechts te aanvaarden, maar ook lief te hebben.

Kerstmis is nu wel heel dichtbij!

Ave Maria van Franz Schubert.

Hij componeerde dit lied in 1825.

Andrea Bocelli zingt het Ave Maria, de Latijnse woorden van het “Wees gegroet”, in het Colosseum te Rome.

Klik hier voor het filmpje op Youtube

De aankondiging

De engel zei tot Maria: “Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een Zoon baren. Je zult Hem Jezus noemen.”

Dit werk werd geschilderd door Philippe de Champaigne rond 1644. Hij  werd geboren te Brussel en vestigde zich later in Parijs. Hij was een Zuid-Nederlandse barokschilder uit de Franse school.

Engelen

Engelen zongen van vrede en vertelden over de geboorte van een kind in de stal.
Pure nostalgie maar ook liefdevolle realiteit.
Engelen luisteren als het echt niet meezit.
Bevestigen als de twijfel te groot is.
Troosten als pijn moeilijk is om dragen.
Verwarmen als handen koud en het hart verbitterd is.
Zonder vleugels geven ze je vleugels.
Zonder kroontje zijn ze heilig.
Zonder engelenhaar laten ze je dansen.
Engelen brengen een stukje hemel op aarde.

Tekst: Leen Vermeire

Waar of wanneer was ik de voorbije dagen voor iemand een engel ?
Waar of wanneer bracht iemand voor mij de voorbije dagen een stukje hemel op aarde?

We komen dichter bij het feest van kerstmis. De krachten om het goede te doen zitten in ieder van ons. We worden gewekt door de stem vol hoop, door de rotsvaste hoop en het vertrouwen dat alles goed zal komen, omdat er een God is die ons nabij is.

Er is en blijft volop het slechte nieuws, iedere dag die cijfers over Corona, wij blijven beperkt en toch kunnen wijzelf goed nieuws zijn, zolang de vlam van “de hoop en het geloof in God” in ons hart en in ons doen en laten blijft branden.

Er is het “Goede nieuws”. Wij mensen, wij zagen hoe Jezus met ons omging en hoe Hij ons zei: “Mens, je kunt het, je kunt een vonk van hoop zijn. Jij kunt vrede stichten…omdat God jou nabij is.

O kom, o kom, Immanuël.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *