1 november Allerheiligen

Allerheiligen, Allerzielen,
is terugdenken aan mensen 
die bij ons waren maar niet meer onder ons zijn. 
Het is terugdenken aan dierbaren 
die in ons hart en in onze liefde blijven voortleven 
over de muur van het sterven heen.

Allerheiligen, Allerzielen,
is even de pijn weer voelen van het afscheid, 
maar blijven geloven in het eeuwig leven. 
Het is weer beseffen dat wij op aarde 
slechts op weg zijn naar het beloofde land waar velen reeds zijn aangekomen.

Allerheiligen, Allerzielen,
is bidden voor hen die ons zijn voorgegaan en bidden voor onszelf.

Heer God, Uw wil geschiede.

(Pater De Groot) 

Allerheiligen 1 november 2022

Wij willen onze dierbaren herdenken. Iedereen die afscheid moet nemen van iemand, weet hoe moeilijk loslaten is. Al de mensen die wij op Allerheiligen herdenken zijn onze sterren aan de hemel. Laten we onze dierbare overledenen gedenken en voor hen bidden. 

Laten wij elkaar troosten.

Vieringen in Pellenberg op 1 november 2022

10 uur:   Eucharistieviering die wordt opgeluisterd door het koor Hortus Musicalis.

15 uur:   bezinningsmoment met herdenking van alle overledenen van het afgelopen jaar. Dit samenzijn wordt opgeluisterd door de zanggroep Monisimo

Aansluitend gratis aanbod koffie/ thee / frisdrank.

Mijmeringen bij de novembermaand

Allerheiligen en Allerzielen,
het gaat om mensen die God binnenlaten in hun leven en zonder het zelf te weten iets van God, die liefde is, uitstralen.
Het zijn die eenvoudige goede mensen, die geen formidabele dingen hebben gedaan, maar die dag na dag in spontane liefde hebben gebouwd aan het geluk van anderen.

De ontelbare vaders en moeders, die het beste van zichzelf hebben gegeven in de opvoeding van hun kinderen en die door hun zorg voor anderen de naam van God vertaald hebben in “ik ben er voor u.”
Het is een broer, een zus, een buur, een vriend, wiens naam niet gegrift staat op stadsmonumenten, maar wel in het hart van mensen die sterk met hen verbonden leefden.
Wij hebben ervaren dat het mensen waren die wat licht brachten in ons bestaan.
“Het waren lichtmensen.” En het licht wordt nooit meer gedoofd. Ook niet door de dood. In God wordt het zelfs dat volle licht, zoals de glasramen alleen maar mooier worden als het licht van de zon erdoor schijnt.
Nu zij er niet meer zijn, gaan wij henzelf en hun leven anders bekijken.
Een mensenleven wordt immers voorwaarts geleefd maar dient achterwaarts begrepen te worden. Ja, nu wij in deze dagen aan hen terugdenken, lijken ze veel mooier.

Onze lieve doden zijn heiligen geworden.

Malvine Salaets

Liturgische Ploeg Pellenberg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *