Zondagsvieringen

Op zondagen en op kerkelijke feestdagen is er om 10 u. een eucharistieviering ofwel een gebeds- en communiedienst. Deze laatste wordt verzorgd door de Werkgroep Liturgie (liturgische ploeg).

 

Vieringen op Kerkelijke Hoogdagen en bijzondere data

Ter gelegenheid van Kerstmis en Pasen wordt de avond vooraf eucharistie gevierd om 21.30 u. Voorganger is pastoor Luc Thiry. Op de andere hoogdagen is er een eucharistieviering om 10 u. (Hemelvaart, Maria Tenhemelopneming en Allerheiligen) of om 12 u. (Pinksteren). Voorganger is pastoor Luc Thiry of een vervangende priester. Op kerstdag, paaszondag, Pinksteren en 11 november is er in de parochiekerk eveneens een gebeds- en communiedienst om 10 u. Deze wordt verzorgd door de Werkgroep Liturgie (liturgische ploeg). Ook op Aswoensdag en Goede Vrijdag organiseert deze werkgroep een gebeds- en communiedienst, telkens om 20.00 u.

 

Gezinsvieringen

Gezinnen met kinderen, vooral deze die zich voorbereiden op de eerste communie of het vormsel, worden uitgenodigd op eucharistievieringen en gebedsdiensten die speciaal voor hen worden voorbereid door de catechisten, in samenwerking met de Werkgroep Liturgie. Dergelijke vieringen hebben plaats tijdens de advent, op kerstdag, Lichtmis, tijdens de vasten en op paaszondag. Ook de openluchtmis (voorlaatste zondag in juni) is een gezinsviering.