Mannenkoor "Cantemus"

Cantemus is een parochiaal mannenkoor dat zich toelegt op het verzorgen van liturgische vieringen in de Sint-Pieterskerk. De klemtoon ligt enerzijds op gregoriaanse gezangen (proprium en ordinarium) en anderzijds op twee- en driestemmige liederen.

Hoofddoel van Cantemus is het OPLUISTEREN VAN DE EUCHARISTIE OP HOOGDAGEN OF VAN VIERINGEN VOOR SPECIALE GELEGENHEDEN.

 

CONTACTPERSONEN:

Hubert De Neve Lubbeekstraat 8 3212 Pellenberg 016/ 62 07 58 hubert.deneve@telenet.be
Jos Delsupehe Kapelstraat 34a 3212 Pellenberg 016/ 46 26 71 josdels@skynet.be