Werkgroep Liturgie

De Werkgroep Liturgie (Liturgische ploeg) wil samen met andere groepen van de parochie bijdragen tot betekenisvolle religieuze vieringen.

Wanneer er geen eucharistieviering kan doorgaan op zondagen of bijzondere dagen in het kerkelijk jaar, verzorgen de leden van de werkgroep een GEBEDS- EN COMMUNIEVIERING. Zie ook onder 'Kerkelijke vieringen'

De  homilie voorbereiden en brengen is voor deze gewone parochianen  de  meest   intense activiteit. Durven ingaan op de gelovige visie van het leven en daarover (s)preken is een bijzonder gebeuren. Merkwaardig is telkens de ingehouden aandacht van de luisterende parochianen, alsof vonken ergens overslaan.

De liturgische werkgroep is ontstaan op initiatief van pastoor Paul Kerremans. Hij was zich sterk bewust van de idee dat onze geloofsbeleving niet alleen door de priester-voorganger gedragen kan worden. De leden van een gelovige gemeenschap moeten ook zelf voor mekaar getuigen over hun geloofservaring en geloofsinzichten.

Dit wil de liturgische ploeg realiseren. Haar werking wordt verder ondersteund en gedragen door federatiepastoor Luc Thiry.

De respons van onze Pellenbergse kerkgangers op deze getuigenissen is voor de ploeg een sterke stimulans, evenals de aanmoediging vanwege de kerkelijke overheid.

Deze groep verzorgt ook de samenzang tijdens de zondagsviering, ondersteund door een orgelist. Daardoor zijn wij een opvallend “zingende” Kerk. Niet enkel worden muzikaal mooie liederen gekozen: wij laten ons minstens evenveel inspireren door de sterkte van de woorden. Zingen is hier dus zeker tweemaal bidden...

 

 

SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP LITURGIE:

Hubert De Neve Lubbeekstraat 8 3212 Pellenberg 016/ 62 07 58 hubert.deneve@telenet.be
Jan De Smedt Loveld 49 3212 Pellenberg 0495/ 33 57 68 jandesmedt7@gmail.com
Simon Moors Kerkweg 8 3212 Pellenberg 016/ 46 25 39 sim.moors@yahoo.com
Lydia Nijs Lostraat 20 3212 Pellenberg 016/ 46 22 17 lydia.nijs@gmail.com
Malvine Salaets Corthoutslaan 43 3212 Pellenberg 016/ 46 26 87 malvinesalaets@skynet.be
Marleen Van den Broek Slijkstraat 19 3212 Pellenberg 016/ 46 24 46 marleen_van_den_broek@yahoo.com
Danny Verstraeten Kerkweg 10 3212 Pellenberg 016/ 46 27 32 dannyverstraeten@yahoo.com
Jan Willems Lostraat 71 3212 Pellenberg 016/ 46 43 12 janwillems1@telenet.be