Kerkfabriek St.-Pieter

Telt vijf medewerkers die instaan voor het MATERIEEL BEHEER VAN DE KERK EN DE EIGENDOMMEN.

Elke dinsdag tussen 20 en 22 uur (tel. 0470/ 83 06 58) kan u op de pastorij terecht voor inlichtingen, het aanvragen van misintenties en het inleveren van teksten voor het PAROCHIEBLAD.

Tevens is het mogelijk de verschillende lokalen te bekijken en ze te reserveren voor een evenement.

Wij zijn ook te bereiken via e-mail:  parochie.pellenberg@proximus.be

 

SAMENSTELLING VAN DE KERKFABRIEK:

Voorzitter Edgard Van Gijsel Kapelstraat 42 016/ 46 29 98 edgard.vangijsel@proximus.be
Schatbewaarder Maurice Verhaegen Corthoutslaan 4 016/ 46 22 68 maurice_verhaegen@telenet.be
Secretaris Jos Delsupehe Kapelstraat 34A 016/ 46 26 71 josdels@skynet.be
Lid Jules Godts Lubbeekstraat 58 016/ 62 29 43 godts.jules@gmail.com
Lid Edgard Nackaerts Kapelstraat 60 016/ 46 06 27 enackaerts@gmail.com