Patrimonium Sint-Pieterskerk Pellenberg

Beuk

Wat opvalt in het schip is dat de beuk ongeveer drie keer zo breed is als de toren. De ruimte in de kerk is eenbeukig en wordt overdekt door een lichtgebogen gewelf in stucwerk, dat  voorzien is van steekkappen als uitsparing boven de vensters. De vensters zelf hebben de vorm van een halve cirkel.

 

Doksaal en orgel

Het doksaal werd in 1817 achteraan in de nieuwe kerk geplaatst.  Het bedekte zo de romaanse boog tussen toren en beuk. De balustrade, een eenvoudige houten borstwering, was tweede­hands.  Het doksaal werd ingericht als zitruimte.  Er kwamen banken op het doksaal en er was ook een lessenaar.

Doksaal en orgel

Het orgel dateert van het einde van de 17de, begin 18de eeuw.  Het is afkomstig uit de O.L.V.-kerk te Tremelo en werd in 1830 overgebracht naar Pellenberg.

 

Verrezen Christus

 Links van de rouwkapel hangt tegen de muur een beschilderd keramieken halfreliëf, dat de Verrezen Christus voorstelt.

Verrezen Christus

De stijl doet neo-Romaans aan. Dit beeld werd geschonken door pastoor Kerremans naar aanleiding van zijn jubileum in 1992.

 

Kruisweg

De huidige kruisweg werd opgehangen onder het pastoorschap van pastoor Schools (1917-1931). 

Kruisweg

De reeks is een gift van de pastoor en van de parochianen. Op elke statie staat de naam van een of meer schenkers.

 

Obiits van de families de Maurissens en de Ryckman

De ruitvormige obiitschilden of rouwborden hangen aan beide wanden van de beuk. Ze behoren toe aan overleden leden van de families de Maurissens en de Ryckman. Voordien hingen ze in het koor. De praalgraven van beide families bevinden zich op het kerkhof aan de zuidzijde.

Obiit

 

 

 

 

Kruisbeeld – het vroegere kerkhofkruis

In een blindboog hangt het vroegere kerkhofkruis. Het zestiende-eeuwse beeld straalt een diepe rust uit. Het  hing vroeger aan de buitenzijde van het koor onder een afdakje.  Het beeld werd in 1968 in het Stedelijk Museum  in Leuven  gedurende 2 jaar gerestaureerd  door J. Crab . Het werd na de restauratie terug in de kerk geplaatst ter gelegenheid van ‘200 jaar Kerk Pellenberg’.

Kerkhofkruis Christus


Zoals bij de Christusfiguur  van het triomfkruis dat boven de ingang van het koor hangt, is ook in dit beeld de invloed van het Leuvense atelier van de Meester der Gekruisigde Christusfiguren  zichtbaar.  Dit is o.m. merkbaar aan de zware doornenkroon , de afgetekende ribben en de gespannen aders op de armen.

 

Mariabeeld

Het Mariabeeld, een gotisch tronende Madonna met Kind, dateert van circa 1500. Het beeld wordt toegeschreven aan het Atelier van de Meester van de Madonna van Piétrebais te Leuven, circa 1500.  Van 1971 tot 1979 werd het tentoongesteld in het Stedelijk Museum  te Leuven .

 

Gedenksteen oorlogsslachtoffers WO I

Een gedenkplaat werd aangebracht voor de drie Pellenbergse soldaten die het leven verloren in WO I.
Pieter Jozef Debecker 30 maart 1893 - 27 april 1918. Overleden te Boezinge. Zijn lichaam werd opgegraven en overgebracht naar zijn geboortedorp Pellenberg, waar hij rust op het kerkhof. Ieder jaar op 11 november, worden er door het gemeentebestuur en de Oud-Wapenbroeders bloemen neergelegd op zijn graf.
Philip Armand Pardon  2 juni 1891 - 14 oktober 1918. Overleden te Adinkerke. Begraven op de Belgische Militaire Begraafplaats in De Panne.
Joseph Verbeek 18 augustus 1886 - 12 september 1914. Overleden in de omgeving Leuven Begraafplaats onbekend.

 

 

Koor

Triomfgroep

Triomfgroep

Aan de ingang van het koor hangt een groot triomfkruis met een Gekruisigde Christus, terwijl rechts een beeld staat van Johannes Evangelist met biddend omhooggeheven handen en links het beeld van de treurende Maria onder het kruis.

Triomfgroep detail

Deze beelden dateren van rond 1500 uit het Leuvense atelier van ‘de Meester der Gekruisigde Christusfiguren’.

Lelies

Aan de vier uiteinden van de kruisbalken bevinden zich gestileerde lelies en vierpassen die in reliëf de symbolen van de vier evangelisten bevatten.  Onderaan het symbool   van Marcus : de gevleugelde leeuw .  Links het symbool van Matheus , de mens .  Rechts staat dit van Lucas : de stier .  Bovenaan, boven de letters INRI ,  staat de adelaar , het symbool voor Johannes .
Het Christusbeeld en het kruis hebben nog grotendeels hun originele polychromie. Latere overschilderingen werden in 1970 weggenomen in het restauratieatelier van het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens (Leuven).

 

 Koorgestoelte

Tegen de linkermuur van het koor staat een koorgestoelte, dat uit de 17de eeuw dateert.

Koorgestoelte

Dit gestoelte is maar de helft van wat ooit bestaan heeft.  Normaal bestaat zo’n koor­gestoelte uit twee helften, die allebei even groot zijn en die tegenover mekaar opgesteld staan.

 

Schilderij ‘De kruisoprichting’

Het schilderij is een verkleinde kopie naar Rubens.  Het origineel werd geschilderd voor de O.L.V.-kathedraal in Antwerpen.

Kruisoprichting

Deze kopie werd gemaakt door een onbekend schilder, behorend tot de Vlaamse school van de 18de eeuw. Het is afkomstig uit de vroegere kasteelkapel van het kasteel de Maurissens in Pellenberg.

 

Hoofdaltaar met schilderij

Het hoofdaltaar werd rond 1773 geplaatst.  Het kreeg een aangepast schilderij van de patroonheilige, de H. Petrus, als blikvanger: Christus overhandigt de sleutels van de Kerk aan Petrus of: Het primaatschap van Petrus.

Schilderij hoofdaltaar

De schilder van het altaarstuk is onbekend, maar men veronderstelt dat hij tot de Vlaamse school behoort uit het einde van de 17de eeuw of het begin van de 18de eeuw. Het hoofdaltaar was oorspronkelijk niet zo hoog als nu. Het geheel werd verhoogd met een beeld van de Heilige-Geestduif, de stralenkrans en het baldakijn.

 

Glasraam

In 1886 schonk de familie de Maurissens een gebrandschilderd raam.

Glasraam

Op het glasraam is Sint-Pieter voorgesteld als patroon van de parochie, de H. Catharina als patrones van de schenkster en de H. Edward de Belijder, patroon van haar overleden man Edouard Godefroid de Maurissens.

 

Schilderij Heilige Leodegarius

Boven de deur die naar de sacristie leidt, hangt het schilderij De marteling van de heilige Leodegard van Autun (beter bekend als Saint Léger). Het dateert uit de 18de of 19de eeuw, de schilder van het doek is onbekend.

Heilige Leodegarius

De H. Leodegard werd vooral aanroepen tegen oogziekten (omwille van zijn marteling) en door lijders aan zwaarlijvigheid en vetzuchtigen (omwille van zijn naam die in Frankrijk evolueerde tot Saint-“Léger”)

 

Heiligenbeelden

Vooraan in de kerk bevinden zich meerdere heiligenbeelden: H. Petrus, H. Barbara, H. Hubertus, H. Servatius, H. Antonius Abt en H. Catharina van Alexandrië. De meeste bevinden zich tegen de wand van het koor. De heiligenbeelden zouden in de periode tussen 1774 en 1875 in de kerk terecht- gekomen zijn.
Details en stijlkenmerken wijzen op een laatgotisch Leuvens atelier, van rond 1480. Als typebeeld van dit fictief atelier werd de Heilige Barbara naar voren gebracht, omdat dit beeld zeer sterk de steeds terugkerende atelierkenmerken van deze groep toont. O.m. het ovaal gesneden aangezicht met fel geaccentueerde neus en scherpe kin en de weelderige haartooi die in lange krullen op de borst en op de rug neervalt. Het fictief atelier kreeg aldus de naam van deze heilige: het atelier van ‘de Meester van de Heilige Barbara van Pellenberg’.

Tekst en foto's: Heemkundige Kring Libbeke vzw