Heiligenbeelden

 

 De beeldenschat, daterend van rond 1500, bestaat uit: 

 

Heilige Antonius Heilige Barbara Heilige Catharina Heilige Hubertus
Heilige Petrus Heilige Servatius Tronende Madonna met kind Christus op de koude steen